BC Dendermonde

Bedrijvencentra in Vlaanderen

Rond 1990 werden verschillende Bedrijvencentra opgericht in Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse overheid.

Uitgangspunt was een betaalbare werkplek te creëren voor jonge ondernemingen.
Het was een soort Crowdfunding avant la lettre : bedrijven, financiële instellingen en organisaties investeerden in infrastructuur voor startende bedrijven.

Zo krijgen zij een goede basis om hun bedrijf professioneel te starten. De financiële inbreng was een soort mecenaat.

Naast een degelijke ruimte, hetzij een kantoor of atelier, kunnen de huurders in een Bedrijvencentrum ook een beroep doen op een ganse reeks van diensten, die het hun gemakkelijk maakt in de eerste fase van hun bestaan: onthaal, secretariaat, uitgeruste vergaderaccommodatie  en andere vergaderfaciliteiten, postdistributie, frankeermachine,  kopieerapparaat, gemeenschappelijke keuken, advies, een bedrijvennetwerk,… en dat allemaal in een professionele omgeving.

Oprichting BC Dendermonde

De NV Bedrijvencentrum Dendermonde werd opgericht op initiatief van de toenmalige Kamer van Koophandel arr. Dendermonde, nu Voka KvK Oost-Vlaanderen.

Voor de start diende een kapitaal te worden verzameld dat werd gevonden bij een aantal bedrijven en organisaties uit de streek, financiële instellingen, de Vlaamse overheid en de Kamer van Koophandel zelf. Zij deden dit uit een soort mecenaat, om jonge ondernemingen te helpen in de eerste fase van hun bestaan.

Vergelijk het een beetje met een jong gehuwd koppel. Bij de start betrekken zij eerst een huurappartement, vooraleer zij hun eigen woning bouwen. Een BC is hier het goed uitgeruste appartement van de jonge starter.

Diensten

Diensten en advies aan jonge ondernemingen behoort tot de kerntaken van het Bedrijvencentrum.

Bestuur

Het BC is een naamloze vennootschap, met een algemene vergadering en een Raad van Bestuur.

De aandeelhouders in 1990 waren:
NV Philips, NV Heuninck Electronics, NV Kredietbank, vzw Kamer Bouwbedrijf, Sodiska, ASLK , NV BBL , Verheyden en Co, zakenkantoor, NV NIM Nationale Investeringsmaatschappij,  NV Abetec, vzw Kamer van Kooophandel Dendermonde; Vlaamse Investeringsmaatschappij;  Intercom, Samkoburo, Het Gemeentekrediet, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij POM.

De aandeelhouders zijn voor de overgrote meerderheid dezelfde gebleven, maar de namen van de instellingen zijn, als gevolg van fusies, acquisities,… gewijzigd.

RvB maart 2015 (25-jaris bestaan van het BC Dendermonde).
Staand: Jozef Dauwe, Philippe Temmerman , Christel Geltmeyer, Hugo Uyttendaele, Karel Gauchez,
Zittend: Karel Uyttersprot, Leo Borms, voorzitter, Frans Verschelden, commissaris revisor, Marc Michiels.

Huisvesting

Aanvankelijk was het Bedrijvencentrum gevestigd op de Leopold II laan te Dendermonde, in een co-housing met de Kamer van Koophandel Dendermonde.

In 2004/2005 volgde het BC de Kamer van Koophandel-Voka, naar haar nieuwe, ruimere huisvesting aan de Noordlaan 21 Dendermonde.

Het Bedrijvencentrum  omvat 25 kantoren en 2 bedrijfsruimten .

Toekomst

In de loop en de werking van jaren zijn de behoeften inzake begeleiding en diensten aan jonge ondernemingen, sterk geëvolueerd.
Waar vroeger de telefoonbeantwoording bij afwezigheid, het ter beschikking stellen van een telex, telefax of kopieerapparaat tot de voornaamste diensten behoorden voor een jonge onderneming, is dit lang niet meer zo. Iedereen werkt met gsm, ipad, heeft een printer,…

Het belang van een BC is dan ook verschoven naar een andere dienstverlening: ICT, internetfaciliteiten, uitgeruste vergaderaccommodatie, advies, netwerkmogelijkheden,…

De alliantie tussen het BC en Voka  is voor beiden een win-win aangelegenheid,  die in de lijn ligt van hun missie en opdracht.  De jonge ondernemingen in het BC kunnen gebruik maken van het unieke en uitgebreide dienstenpakket dat het Bedrijvencentrum ism Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen te bieden heeft.

Er wordt zorg gedragen voor een aangename , leuke werkomgeving, waar het gezellig vertoeven en werken in onder gelijkgestemden.

Dit bepaalt mee de ziel, en ook het succes van het Bedrijvencentrum Dendermonde.