Geschiedenis

25 jaar Bedrijvencentrum Dendermonde

Het Bedrijvencentrum Dendermonde bestaat 25 jaar !

Een aantal bedrijven, financiële instellingen, de Vlaamse overheid, en zeker ook de Kamer van Koophandel Dendermonde (nu Voka Oost-Vlaanderen) sloegen de handen in elkaar en brachten de nodige middelen samen.

Tientallen jonge ondernemingen vonden hier een eerste uitvalsbasis om nadien verder te groeien.
Hierbij geven wij u een beknopt historisch overzicht.

karel1

Leo Borms                               Karel Uyttersprot
Voorzitter                               Gedelegeerd bestuurder

Bedrijvencentra in Vlaanderen

Vijfentwintig jaar geleden werden verschillende Bedrijvencentra opgericht in Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse overheid.

Uitgangspunt was een betaalbare werkplek te creëren voor jonge ondernemingen.
Het was een soort Crowdfunding avant la lettre : bedrijven, financiële instellingen en organisaties investeerden in infrastructuur voor startende bedrijven. Zo krijgen zij een goede basis om hun bedrijf professioneel te starten. De financiële inbreng was een soort mecenaat.

Naast een degelijke ruimte, hetzij een kantoor of atelier, kunnen de huurders in een Bedrijvencentrum ook een beroep doen op een ganse reeks van diensten, die het hun gemakkelijk maakt in de eerste fase van hun bestaan: onthaal, secretariaat, uitgeruste vergaderaccommodatie  en andere vergaderfaciliteiten, postdistributie, frankeermachine,  kopieerapparaat, gemeenschappelijke keuken, advies, een bedrijvennetwerk,… en dat allemaal in een professionele omgeving.

Oprichting BC Dendermonde

De NV Bedrijvencentrum Dendermonde werd opgericht op initiatief van de toenmalige Kamer van Koophandel arr. Dendermonde, nu Voka KvK Oost-Vlaanderen.

Voor de start diende een kapitaal te worden verzameld dat werd gevonden bij een aantal bedrijven en organisaties uit de streek, financiële instellingen, de Vlaamse overheid en de Kamer van Koophandel zelf. Zij deden dit uit een soort mecenaat, om jonge ondernemingen te helpen in de eerste fase van hun bestaan.

Vergelijk het een beetje met een jong gehuwd koppel. Bij de start betrekken zij eerst een huurappartement, vooraleer zij hun eigen woning bouwen. Een BC is hier het goed uitgeruste appartement van de jonge starter.

De oprichtingsakte dateert van 11.10.1989 en werd verleden door notaris Leo Bruyninckx.
Oprichtingsakte BC  Staatsblad 8.11.21989.

De Statuten werden opgemaakt in mei 1990, met als zetel van het BC, Leopold II laan 7 Dendermonde. De NV heeft een geplaatst maatschappelijk kapitaal van 27.500.000 BEF, verdeeld over 2750 aandelen.

Dienstendossierbespreking

Diensten en advies aan jonge ondernemingen behoort tot de kerntaken van het Bedrijvencentrum:

Dossierbespreking met Mario Van De Voorde van het communicatiebureau Quantum Communication.


Bestuur

Het BC is een naamloze vennootschap, met een algemene vergadering en een Raad van Bestuur.

De aandeelhouders in 1990 :

NV Philips, Marcel De Coster,NV Heuninck Electronics, Alfons Heuninck, NV Kredietbank, Etienne Lamberteyn, VZW Kamer Bouwbedrijf, Gustaaf Pieters, Sodiska, ASLK Roger David,

NV BBL Etienne De Geest, Verheyden en Co, zakenkantoor, Maria Huyck, NV NIM, Roger De Potter, NV Abetec, Maria Reyntjens en Eric Van Damme, Vzw’s Kamer van Kooophandel Dendermonde;Vlaamse Investeringsmaatschappij;Nationale Investeringsmaatschappij;

Intercom,Samkoburo,Gemeentekrediet,Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij POM.

raadvanbestuur

 

Roger De Potter (NIM), Marc Block (BAC) en Etienne De Geest (BBL), bestuurders van de eerste generatie.

 

 

 

Als gevolg van overnames en fusies is de aandeelhoudersstructuur sterk gewijzigd. Zo zijn de Vlaamse Overheid (POM) en BNP Paribas Fortis, momenteel de twee grootste aandeelhouders.

raadvanbestuur2015

RvB maart 2015
Staand: Jozef Dauwe, , Christel Geltmeyer, Hugo Uyttendaele, Karel..
Zittend: Karel Uyttersprot, Leo Borms, voorzitter, Frans Verschelden, commissaris revisor, Marc Michiels.

 

 

De voorzitters van het Bedrijvencentrum Dendermonde :

– Dirk De Cuyper, Uitgeverij De Cuyper en voorzitterKvK;voorzitter van 1990-….
– Eddy Geyssens, Generale Bank, nu BNP Paribas Fortis, ……
– Leo Borms, Vondelmolen ……

Sinds de oprichting, in handen van medeoprichter en gedelegeerd bestuurder

-Karel Uyttersprot

De financiële controle was gedurende 25 jaar in goede handen bij Verschelden & Co, nu Moore Stephens. De administratieve ondersteuning gebeurde gedurende deze 25 jaar door de Kamer van Koophandel Dendermonde, later Voka KvK Oost-Vlaanderen, met name door Christine Pollyn en Leen Van Praet.

Raad van Bestuur 2015

Huisvesting

Leopold II laanleopoldlaanDe eerste huisvesting werd gevonden in het nieuwbouwproject aan de Leopold II laan 7 te
Dendermonde, een project van de NV Mapro. In dit gebouw, de ‘Brusselse Poort’, werden de eerste en tweede verdieping aangekocht en ingedeeld in 14 kantoren.

Van in den beginne was er dan ook een nauwe samenwerking tussen de Kamer van Koophandel en het BC. De dienstverlening aan de starters gebeurt door de KVK, nu Voka .

 

Kantoren BC op de 1° en 2° verdieping, Leopold II laan Dendermonde

rondleidingBC rondleiding van Raad van Bestuur en College van Burgemeester en schepenen, 22 juni 1990.

Noordlaan
In 2004/2005 volgde het BC de Kamer van Koophandel-Voka, naar haar nieuwe, ruimere huisvesting aan de Noordlaan 21.
noordlaan

 

 

 

 

Het Bedrijvencentrum  omvat 16 kantoren en 2 bedrijfsruimten .

 

Toekomst

In de loop en de werking van  de 25 jaar van het BC, zijn de behoeften inzake begeleiding en diensten aan jonge ondernemingen, sterk geëvolueerd.
Waar vroeger de telefoonbeantwoording bij afwezigheid, het ter beschikking stellen van een telex, telefax of kopieerapparaat tot de voornaamste diensten behoorden voor een jonge onderneming, is dit lang niet meer zo. Iedereen werkt met gsm, ipad, heeft een printer,…

Het belang van een BC is dan ook verschoven naar een andere dienstverlening: ICT, internetfaciliteiten, uitgeruste vergaderaccommodatie,advies, netwerkmogelijkheden,…

De samenwerking tussen het BC en Voka over deze 25 jaar is voor beiden een win-win aangelegenheid die in de lijn ligt van hun missie en opdracht.  De jonge ondernemingen in het BC kunnen gebruik maken van het unieke en uitgebreide dienstenpakket dat Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen te bieden heeft

Het vrij komen van ruimte bij Voka in het kantoor te Dendermonde, biedt het BC extra ruimte om , wanneer de behoefte zich voor doet, deze  in te vullen.

Ondertussen is het BC 10 jaar gehuisvest op de Noordlaan te Dendermonde.
Dit jaar is een grote opknapbeurt voorzien.

Karel Uyttersprot
Gedelegeerd Bestuurder

NV Bedrijvencentrum Dendermonde, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde

Karel Uyttersprot: +32497 522 800
Leen Van Praet : +3252 339 811