Huurders

Huidige huurders

Huidige huurders: de huurders zijn doorgaans jonge ondernemingen, van eenmanszaken tot spin-offs van de Universiteit, energieconsulenten,  import- exportbedrijven, aankoopgroeperingen en bedrijven actief in  internationale handel,…

Voor meer info kun je steeds op het secretariaat terecht of 0497 522 800.

 

Bezetting van het BC

Sinds haar oprichting ken het Bedrijvencentrum een goede bezetting.

Deze ligt tussen de 85 en 100%. Alleen in 2014 was dit lager als gevolg van het vrij komen van 6 kantoren op het zelfde ogenblik.

Tientallen jonge bedrijven kenden hier hun start en professionele begeleiding. Uit de vele tientallen starters zijn er een aantal opmerkelijke ‘huurders’ te citeren:

– Kanaal Drie, nu TV Oost werd hier opgericht,
– Nettech, een bedrijf gespecialiseerd in glasvezelkabellassen, voornamelijk voor de telecom-operatoren, kende hier een grote groei. Het BC werd te klein en momenteel zijn zij in Zele gehuisvest.
– Luceda, een spin-off van de universiteit Gent: een professor en 5 doctors in de informatica, ontwikkelen in het BC Dendermonde ….

Plato

plato1
Een van de eerste bewoners van het Bedrijvencentrum was het Plato-project (1991).

Het project van de Kamer van Koophandel arr.Dendermonde, zag het licht in 1991.

 

 

Principe: kaderleden uit grote bedrijven engageren er zich toe om KMO-bedrijfsleiders te begeleiden. Ondertussen zijn we bijna 25 jaar ver en werden er in Oost-Vlaanderen reeds 25  KMO’s begeleid.

Aan de basis lagen: Karel Uyttersprot, directeur KvK en initiatiefnemer, Guido Dolphen, NV Philips Dendermonde en bezieler van de grote bedrijven, Tom Van Acker, projectcoördinator en Dirk De Cuyper, Uitgeverij en Drukkerijen De Cuyper, tevens voorzitter van de KvK.

plato2Het project is vanuit Dendermonde verspreid via Voka-Kamers van Koophandel, over gans Vlaanderen en vond ook weerklank in zowat 20 landen.

Officiële start van Plato in het Stadhuis van Dendermonde op 28.10.1991 met o.a. Norbert De Batselier, toenmalig minister van economie, als gastspreker

 

Streekmanager

leovandervliet

Het Impulsprogramma van toenmalig minister De Batselier wou een aantal regio’s , o.a. Waas en Dender,een socio-economische impuls geven. Van 1990-1993 was ook de regio Dendermonde Impulsgebied.

Hiertoe werd een Streekmanager aangeworven. De heer Leo Van Der Vliet nam zijn intrek in het Bedrijvencentrum Dendermonde, en coördineerde van hier uit het Streekplatform en de initiatieven van het programma.

Leo Van Der Vliet

 

 

Kanaal 3- TV Oost

TV Oost, het vroegere Kanaal 3, zag het daglicht in de kantoren en vergaderzalen van het Bedrijvencentrum. Deze zender zou nieuws brengen over de regio Waasland-Dendermonde-Aalst. In het BC gingen de oprichtingsvergaderingen door, werd het bestuur geïnstalleerd, werd de financiering geregeld en de eerste personeelsleden aangeworven. De eerste voorzitter was dhr Mark Descheemaecker. Het initiatief paste eveneens in het Impulsprogramma voor de regio. Voor de regionale zender was het  een echte pioniersperiode. Na het Bedrijvencentrum verhuisde de groep naar het Hoogveld te Dendermonde en nadien naar Sint Niklaas.

EDS en High WayEDS

 

Walter Belpaeme en Emiel De Smedt
(EDS studiebureau inzake beveiliging ), Hans Roper en M.Van Driessche
(High Way – logistiek en transport)

 

 

Nettech

De trouwste huurderwas de NV Nettech, ceo Antoine Hellon, die zijn bedrijf gestaag zag groeien, uitbreiden en ook een aantal bedrijfsdochters kreeg. Hij zou het BC in 2013 verlaten om zijn intrek te nemen in een groot pand in Zele. Nettech stelt ùomenteel… personen te werk. Zij zijn actief in de telecom-sector, meer bepaald in het lassen van glasvezelkabels. Hij is ook initiatiefnemer en uitvoerder van een glaskabelnetwerk in het Industrieterrein Hoogveld te Dendermonde.

Luceda

luceda

 

Ontwerper van Fotonische chips, spin off van de Universiteit Gent; een prof en zes docters in de informatica zijn de stuwende krachten achter dit bijzonder innovatief project.